Seca mBCA mätning av kroppssammansättning

30 € | Kostnadsfritt för innehavare av serie- eller presentkort vid besökstillfället

Seca mBCA 515 möjliggör exakta mätningar för att hjälpa till att bedöma en persons allmänna hälsa och näringsstatus, till exempel vid planering av träning och kost.

Undersökningen är snabb, enkel och detaljerad. En kroppssammansättningsmätning ger dig användbar information om din kropps tillstånd. Den mäter bland annat mängden muskelmassa, fettmassa, inre fettmassa, mängden yttre och inre vatten i cellen, antalet celler i kroppen och deras näringsstatus samt den dagliga energiförbrukningen.

Mätning av kroppssammansättningen ger extra motivation för en hälsosam livsstil och viktkontroll. Det ger dig också en vägledning till rätt typ av utbildningsprogram. Du kommer att få en papperskopia av rapporten och en PDF-version via e-post.

Före mätningen ska du inte äta eller dricka på minst två timmar och du ska gå på toaletten. Du bör också undvika att motionera på mätdagen.

 

 

 

Speed Recovery Studio

Hotel Haaga Central Park
Nuijamiestentie 10
00320 Helsingfors

+358 400 90 3033
info@speedrecovery.fi

Vardagar 10:00 – 18:00
Lördagar 10:00 – 16:00