OxyPro™ behandling med hyperbar syra

80 € / timme | 640 € / 10 timmar

CTN OxyPro™ är en toppmodern hyperbar syrgasbehandling (HBOT) som är utformad för att kombinera effektivitet och komfort. Under behandlingen ökas syrenivån i kammaren med 50% (från 21% till 31%) och trycket ökas till 53 kilopascal (1,53ATA), vilket motsvarar ett djup på ca 5,3 meter under vattenytan.

Vid förhöjt tryck utsätts alla celler i kroppen för en lätt kompression, vilket tillsammans med ökat syre ökar deras förmåga att avlägsna gifter och andra skadliga ämnen. Denna metod har visat sig främja läkning och regenerering av celler, vävnader och organ i en mängd olika situationer.

Vid hyperbar terapi andas man in syre samtidigt som trycket på kroppen ökar. Tryckökningen gör att syret löses upp i blodplasman och kroppsvävnaderna mycket snabbare än vid normalt atmosfäriskt tryck. Vid förhöjt tryck utsätts alla celler i kroppen för en lätt kompression, vilket tillsammans med ökat syre kan ha en positiv effekt på deras funktion.

När syrehalten i vävnaderna ökar kan kroppen få bättre förutsättningar att stå emot olika infektioner och immunförsvaret kan bli mer motståndskraftigt. HBOT-behandling kan också potentiellt öka de vita blodkropparnas förmåga att hitta och förstöra celler som ”angriper” kroppen.

För idrottare kan CTN OxyPro™ ge en ovärderlig fördel vid återhämtning. Hyperbar terapi kan påskynda muskelåterhämtningen efter intensiv träning och förkorta återhämtningstiden. Detta är särskilt användbart för professionella idrottare och aktiva fitnessentusiaster som vill maximera sin prestation och minimera risken för skador.

OxyPro™ har visat sig vara effektivt vid behandling av ett stort antal sjukdomar och skador, inklusive diabetiska sår, strålskador och vissa infektioner. I vissa fall kan det också förbättra hjärnfunktionen och den kognitiva förmågan.

Speed Recovery Studio

Hotell Haaga Central Park
Nuijamiestentie 10
00320 Helsingfors

+358 400 90 3033
info@speedrecovery.fi

Vardagar 10:00 – 20:00
Lördagar 10:00 – 16:00