OxyPro™ hyperbar syrgasbehandling

60€ / 45 min | 80 € / 60 min | 360€ / 5 gånger 60 min | 640 € / 10 gånger 60 min

CTN OxyPro™ är en icke-medicinsk mild hyperbar syrgasbehandling (mHBOT) som är utformad för att kombinera effektivitet och komfort. Under behandlingen höjs syrgasnivån i kammaren med cirka 50% (från 21% till 31%) och trycket ökas till 53 kilopascal (1,53ATA), vilket motsvarar ett djup på cirka 5,3 meter under vattnet.

Vid förhöjt tryck utsätts alla celler i kroppen för en lätt kompression, vilket tillsammans med ökat syre ökar deras förmåga att avlägsna gifter och andra skadliga ämnen. Denna metod har visat sig främja läkning och regenerering av celler, vävnader och organ.

Under hyperbarisk behandling andas du normalt medan trycket på din kropp ökar. Tryckökningen gör att syret löses upp i blodplasman och kroppsvävnaderna mycket snabbare än vid normalt atmosfäriskt tryck.

Vid förhöjt tryck utsätts alla celler i kroppen för en lätt kompression, vilket tillsammans med ökat syre kan ha en positiv effekt på deras funktion.

När syrehalten i vävnaderna ökar kan kroppen få bättre förutsättningar att stå emot olika infektioner och immunförsvaret kan bli mer motståndskraftigt. mHBOT-behandlingen kan också potentiellt öka de vita blodkropparnas förmåga att hitta och förstöra celler som ”angriper” kroppen.

För idrottare kan CTN OxyPro™ ge en ovärderlig fördel vid återhämtning. Hyperbar terapi kan påskynda muskelåterhämtningen efter intensiv träning och förkorta återhämtningstiden. Detta är särskilt användbart för professionella idrottare och aktiva fitnessentusiaster som vill maximera sin prestation och minimera risken för skador.

OxyPro™ har visat sig vara effektivt vid behandling av ett stort antal sjukdomar och skador, inklusive diabetiska sår, strålskador och vissa infektioner. I vissa fall kan det också förbättra hjärnfunktionen och den kognitiva förmågan.

Hyperbar syrgasbehandling har visat sig avsevärt öka koncentrationen av cirkulerande stamceller i den perifera cirkulationen. Genom att öka syrenivåerna i blodplasman visade sig stamceller från benmärgen föröka sig och mobiliseras betydligt.

 

 

Speed Recovery Studio

Hotel Haaga Central Park
Nuijamiestentie 10
00320 Helsingfors

+358 400 90 3033
info@speedrecovery.fi

Vardagar 10:00 – 18:00
Lördagar 10:00 – 16:00